EL PROJECTE ÁMBITS QUÈ ESTEM FENT JORNADES
Dades generals

Per saber on volem anar hem de saber d’on partim i tot el què tenim al nostre barri.
Entre totes i tots posarem en marxa actuacions que poguem realitzar des de la ciutadania en diferents àrees socials

Què surt a les estadístiques?

Què diuen els agents socials?

Els agents socials del barri destaquen que hi ha moltes persones que busquen fer voluntariat a La Verneda i La Pau, que podrien participar des del que saben si coneguessin l’oferta de voluntariat al barri. Suggereixen fomentar el voluntariat de persones recent jubilades, de manera que així també es puguin sentir més útils. Davant del repte de millorar la participació, destaquen que aquesta és millor quan es fan activitats conjuntes entre diferents equipaments i serveis, i que la participació es pot millorar si es coneix què és el que la gent necessita.

Per altra banda, és necessari formar joves per ser autònoms i donar-los recursos i eines per a que puguin autoorganitzar-se. Es necessiten espais públics de referència per a joves i crear llocs participatius on les persones es puguin trobar, a més d’espais d’oci amb activitats lúdiques per a tothom. Als espais de participació, s’hauria de cedir més el protagonisme a les persones que volen participar i deixar-los prendre decisions. Finalment, destaquen la necessitat de cursos d’idiomes per a persones recent arribades.

Què diem els veïns i veïnes?

Segons els enquestats hi ha suficient relació entre els veïns i veïnes del barri (62,82%), però que n’hi hauria d’haver més (68,61%), fomentant-la a partir de reunions veïnals i implicació associativa, i generant més activitats comunitàries (22,43%). També és de destacar que el motiu més anomenat que faria implicar als veïns i veïnes és el de contribuir a la millora del barri i de la societat (27,09%).

Com a necessitat pels joves del barri s’apunten dos temes principals: espais de trobada i de reunió (16,60%) i formació laboral i ocupacional i oportunitats de treball (14,94%).

La percepció que hi ha problemes de civisme al barri és d’un 58,02%, però al preguntar per si n’han patit la resposta és majoritàriament negativa, amb un 73,8%, sent els conflictes de soroll amb els veïns o al carrer, els més freqüents.

Consulta l’enquesta
Proposa: