EL PROJECTE ÁMBITS QUÈ ESTEM FENT JORNADES
Dades generals

Per saber on volem anar hem de saber d’on partim i tot el què tenim al nostre barri.
Entre totes i tots posarem en marxa actuacions que poguem realitzar des de la ciutadania en diferents àrees socials

Què surt a les estadístiques?

Què diuen els agents socials?

Els agents socials diuen que els professionals especialitzats de suport que recentment s’han incorporat a les escoles ajuden a transformar, sempre que hi hagi una bona coordinació amb el claustre i no sigui un recurs addicional per un únic curs escolar sinó que pugui romandre a mig i llarg termini. És necessari promoure activitats de lleure per a nens i joves fora de l’horari escolar, i ampliar-los per a joves de 14- 16 anys. S’han de potenciar les entitats de lleure existents i les escoles han de tenir un paper més actiu per a potenciar-les i fomentar-ne el voluntariat. Per altra banda, s’ha de treballar per a implicar a més famílies a les escoles i tenir més activitats de relació i de formació.

Finalment, un tema que es subratlla com a important són les situacions d’assetjament entre nens i nenes que es viuen als parcs infantils, destacant que no hi ha intervenció per part dels pares i mares. Les principals raons que s’apunten d’aquesta falta d’intervenció és tant pel temor a generar un conflicte entre els altres pares i mares, com per què moltes de les situacions d’assetjament no es perceben com a tals.

Què diem els veïns i veïnes?

Els veïns i veïnes de La Verneda i La Pau expressen que els 3 factors més necessaris per millorar els resultats educatius del barri són:
1. Activitats extraescolars de reforç educatiu, i més temps d’aprenentatge més enllà de l’horari lectiu (15,30%)
2. Implicació i formació de les famílies (13,66%)
3. Educació en valors, civisme, convivència i prevenció de la violència (11,48%)

Als grups de discussió també s’apunta com a possibilitat i potencial del barri l’ajuda mútua per aprendre entre iguals i fer-se suport per continuar els estudis.

Consulta l’enquesta
Proposa: