EL PROJECTE ÁMBITS QUÈ ESTEM FENT JORNADES
Dades generals

Per saber on volem anar hem de saber d’on partim i tot el què tenim al nostre barri.
Entre totes i tots posarem en marxa actuacions que poguem realitzar des de la ciutadania en diferents àrees socials

Què surt a les estadístiques?

Què diuen els agents socials?

Els agents socials diuen que hi ha manca de coneixement o bé no arriba la informació dels serveis del barri. Per aquest motiu, proposen oferir un servei de coordinació i difusió de les activitats, que també ajudi a millorar la participació. També es considera important fomentar espais de coneixement mutu entre persones del barri, entitats, serveis, etc.

Què diem els veïns i veïnes?

Un 67,74% considera que és un problema pel barri les persones que viuen soles, sobretot per la falta de suport humà i de xarxa social (31%) i també per què suposo un risc per la salut i per la seguretat (22%).

Als grups de discussió en els quals han participat persones amb discapacitat s’ha posat sobre la taula els problemes d’accessibilitat que encara hi ha, així com els problemes per accedir a un habitatge (molts propietaris prioritzen persones amb una nòmina davant de persones que reben ajudes socials per discapacitat). Per l’altre costat, també es valora la solidaritat de la gent de la Verneda i La Pau, i la necessitat de realitzar activitats i participar a la comunitat per sentir-se un veí o veïna més.

Moltes persones que arriben d’altres països per viure a La Verneda i La Pau, han expressat que falten espais d’intercanvi per conèixer els seus veïns i veïnes. També les persones refugiades subratllen la necessitat d’un assessorament o orientació de forma contínua, tant en el moment de l’arribada com més a llarg termini.

Consulta l’enquesta
Proposa: