EL PROJECTE ÁMBITS QUÈ ESTEM FENT JORNADES
Dades generals

Per saber on volem anar hem de saber d’on partim i tot el què tenim al nostre barri.
Entre totes i tots posarem en marxa actuacions que poguem realitzar des de la ciutadania en diferents àrees socials

Què surt a les estadístiques?

Què diuen els agents socials?

Els serveis i entitats del barri que treballen en l’àmbit de la salut expressen que s’hauria de millorar el treball en xarxa i el coneixement dels serveis de salut, per exemple fent una publicació del barri atractiva, de qualitat i en diferents formats que difongui tota l’oferta relacionada amb salut, oferta cultural i recursos del barri, el què s’anomena actius en salut. A més, també suggereixen implicar altres agents del barri, com els Centres Cívics o les Associacions de Veïns, entre altres. Una altra necessitat serien més espais esportius públics (sobretot per a nens i nenes a partir dels 8 anys)

Pel què fa a la salut mental destaquen la necessitat de treballar la prevenció i l’atenció, aprofitant els recursos de la comunitat i potenciant activitats gratuïtes. I per altra banda, comptar amb un servei a la comunitat per mediar i orientar davant conflictes laboral, ja que són una de les causes que generen problemes de salut mental.

Dos aspectes que es destaquen més: oferir alfabetització financera (sobre microcrèdits, interessos, etc.) a persones vulnerables per què no siguin enganyades; i buscar sortides per a que les persones no es quedin soles i aïllades. Finalment, expressen que és necessari promoure iniciatives que serveixin pels col•lectius amb més dificultats però que alhora siguin atractives per a tothom.

Què diem els veïns i veïnes?

Una mica més de la meitat dels veïns i veïnes de la Verneda i La Pau (54,74% ) consideren que sí que hi ha suficients serveis de salut al barri. Preguntats sobre què més caldria, apunten a més serveis de salut especialitzats i d’urgències. L’enquesta va incloure una pregunta sobre la problemàtica de l’alcohol i les drogues (ja que havia estat un tema que prèviament els agents socials havien apuntat) i les respostes mostren que sí que es considera un problema, però només per la meitat de la població (52% ). La causa principal per la qual es considera un problema es deu al fet que es considera molt visible a la comunitat (43,81%).

Als grups de discussió s’apunta l’atur com una causa de problemes de salut mental i la necessitat de més espais de relació contra la soledat.

Consulta l’enquesta
Proposa: