EL PROJECTE ÁMBITS QUÈ ESTEM FENT JORNADES
El projecte

Volem aconseguir la millora de la qualitat de vida i la transformació dels barris de La Verneda i La Pau mitjançant la complicitat i el treball conjunt de veïns i veïnes, entitats, serveis, equipaments i administracions.
Aquest és un projecte comunitari democràtic, obert a tothom, que liderem els mateixos veïns i veïnes i on busquem aconseguir resultats que tinguin un impacte social a través d’actuacions d’èxit internacional que decidim recrear al nostre barri.

Neix amb la voluntat de:

Promoure la xarxa d’entitats, serveis, equipaments i grups organitzats de La Verneda i La Pau per millorar les condicions de vida del nostre barri i el sentiment de comunitat.
Reforçar els llaços socials que existents i posar en valor el treball comunitari que ja estan fent entitats, tgrups i persones a tot el barri.
Enfortir, dinamitzar i mobilitzar les relacions de comunitat i promoure la participació social de tots i totes des de la diversitat i pluralitat.
Potenciar el naixement de nous grups, empoderant i comptant sempre amb les persones no associades i les persones amb més risc d’exclusió social.

El projecte

Aquest projecte d’Acció Comunitària es complementa amb iniciatives que ja s’han engegat des de l’Ajuntament de Barcelona, com el Pla de barris. Rep el suport de l’Associació Àgora de l’Escola de Persones Adultes de La Verneda que s’encarrega del suport logístic per fer possible aquest procés comunitari; i s’emmarca dins la xarxa de Plans de Desenvolupament Comunitari de l’Ajuntament. No volem generar iniciatives ni estructures que no siguin sostenibles i que depenguin únicament de persones tècniques, sinó que volem ser la mateixa gent del barri qui en donem continuïtat d’una manera autònoma, democràtica, transparent i efectiva.

Com ens organitzem

PARTICIPANTS
ÒRGAN
TASQUES
Els representants de cada comissió.
Els tècnics del Projecte.
Oberta tots els veïns i veïnes.
ASSEMBLEA
DEL PROJECTE

Òrgan màxim decisori.
Aprova projecte anual.
Decideix línies generals i la selecció de prioritats.

Coordinació de les comissions mixtes per assegurar l’execució de les decisions de l’Assemblea.

Prendre les decisions del dia a dia del Projecte a partir deles propostes de les comissions

Veïns i veïnes.
Representants de serveis i equipaments.
Tècnics del projecte.
Voluntaris/es.
COMISSIONS MIXTES
Fer realitat les prioritats i somnis decidits a l’Assemblea.

Supervisar les actuacions d’èxit.

De cada àmbit de treball del Projecte en formaran part:

1 investigador/acadèmic de referència
1 representant de projecte d’exit (si és
possible)
1 tècnic professional del sector i territori
1 veí o veïna
1 coordinador de l’àmbit, membre de la comissió de treball (si s’escau).

CONSELL ASSESSOR
Valorar i assessorar sobre les actuacions d’èxit posades en marxa.

Informar i proposar noves actuacions d’èxit a desenvolupar pel Projecte a partir de necessitats detectades o de reptes socials nous.
Equip coordinador: funció executora, dinamització de la participació veïnal, coordinació dels òrgans de gestió, organització conjunta de les accions i activitats, foment i gestió del voluntariat.

Quatre criteris imprescindibles
de funcionament

1Respecte als Drets Humans i de les persones en totes les dimensions de la mateixa.
2Solidaritat entre entitats i institucions i tolerància zero a la difusió de rumors, difamacions o desacreditacions de cap persona, col·lectiu o entitat.
3La representació de la proposta serà dels veïns i veïnes i dels espais de participació que es deriven de les iniciatives. S’evitaran dinàmiques de protagonisme personal o interessos laborals que poguessin anar en contra de la proposta o interessos de la ciutadania. Els espais de participació i decisió seguiran els criteris de: puntualitat, ordre del dia i actes acordats per a tothom.
4No es permetrà cap tipus d’assetjament sexual, ni discriminació per raó de cultura, edat, situació social, etc.; i recolzament a les víctimes de primer i segon ordre que pateixin qualsevol tipus d’assetjament.

Transparència

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.

Aquest és un espai de transparència per què els veïns i veïnes poguem conèixer i participar, si es vol, en la planificació i coordinació del treball diari.

25 | de nov. | 2020
Memòria d’activitats del projecte 2019 – 2020

Test

Llegir més