EL PROJECTE ÁMBITS QUÈ ESTEM FENT JORNADES

SUPORT EDUCATIU PER PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

L’extensió del temps d’aprenentatge més enllà de l’horari escolar ordinari, perquè l’alumnat executi activitats acompanyat per voluntaris (professorat, familiars i altres persones de la comunitat), és una actuació educativa d’èxit avalada per la recerca internacional.

A l’aula s’organitza mitjançant grups interactius, que són agrupacions heterogènies pel que fa a nivell d’aprenentatge, gènere, cultura, etc. dels i les alumnes. En cada grup es realitza una activitat concreta curta de temps mentre una persona adulta tutoritza el grup assegurant que treballin l’activitat i que es desenvolupi aprenentatge entre iguals.

Oferim aquest servei els dies dimarts, dimecres i divendres en horari de 17h a 19h.

T’hi esperem!